ကိုယ္တင္တ့ဲပံုမွာlikeမ်ားေအာင္လုပ္တ့ဲနည္း

ကိုယ္တင္တ့ဲပံုမွာlikeမ်ားေအာင္လုပ္တ့ဲနည္းေလး
ပထမဆံုးလိုအပ္တာကေတာ့
ကိုယ့္အေကာင့္ရဲ႕followerထဲဝင္ျပီးpublicကိုအမွန္ျခစ္ဖို႔ပါပဲ
ျပီးရင္ေတာ့ေဆာ့ဝဲသံုးနည္းေလးပံုနွင့္တကြျပထားပါတယ္
ဒါကလိုအပ္တဲ႔ေဆာ့ဝဲေလးေပါ့
 http://www.mediafire.com/download/xxjxh6umrlo59hm/com.yb.faceliker-1.apk