ဖုန္းမ်က္နွာျပင္ကို လက္ကေလးျဖင့္ယိမ္းျပရုံျဖင့္ lock ပြင့္နိုင္တ့ဲ Apk


ဒီ••apk••ေလးမွာ ဖုန္းကို
ပြတ္နွိပ္စရာမလိုပဲ••lock ဖြင့္
လို႔ရပါတယ္ ဖုန္းမ်က္နွာျပင္ကို
လက္ကေလးျဖင့္ယိမ္းျပရုံျဖင့္
lock•ပြင့္မွာျဖစ္ပါတယ္ ကဲ႔
ေအာက္က VDO ေလးၾကည့္ျပီးေဒါင္း
ယူလိုက္ၾကရေအာင္..}