ဖုန္းမွာျမန္မာစာ မွန္မွန္ကန္ကန္ နဲ႕ ျမင္လို ့ဖတ္လို ့ေရးလို ့ရေစရန္အတြက္ MM Mobile Font Changer Apk

ဖုန္းမွာျမန္မာစာ မွန္မွန္ကန္ကန္ နဲ႕ ျမင္လို ့ဖတ္လို ့ေရးလို ့ရေစရန္အတြက္ MM Mobile Font Changer ေလးကိုမိတ္ဆက္ေပးထားပါတယ္။
သင့္ဖုန္းမွာ Root Access ရွိထားရမွာျဖစ္ျပီး Root ရွိေသာဖုန္းမ်ားတြင္MM Mobile Font Changer ထဲရွိ " ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ေျပာင္းရန္ "ဆိုေသာ ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ယံုျဖင့္ မွန္ကန္တ့ဲျမန္မာစာေဖာင့္ကို ဖုန္းထဲမွာေတြ႕ျမင္ရျပီျဖစ္ပါတယ္။
MM Mobile Font Changer ေလးကို MMA မွာေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္

>>>Download Here<<<
http://www.1mobilefonts.com/2016/04/mm-mobile-font-changer-apk.html?m=1