မိမိပံုကို ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္လို ေျပာင္းနိုင္တ့ဲ Sketch & Cartoon v1.68 APK

မိမိရ့ဲ ဓာတ္ပံုေလးေတြဘဲျဖစ္ျဖစ္ သူငယ္ခ်င္းေတြရ့ဲ ပံုဘဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ပံုစံျဖစ္ေအာင ကာလာစံုခ်ိန္းလို့ရတ့ဲ App ေလးပါ။ ေအာက္ကလင့္မွာေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။

(Download Here 7.6MB )