ဓာတ္ပံုေတြကို ျဖတ္ညွပ္လုပ္ျပီး ေနာက္ခံရႈခင္းလွလွေလးနဲ ့ေျပာင္းသံုးနိုင္တ့ဲ Application


ေနာက္ခံရႈခင္းေတြမလွတ့ဲ ရိုတ္ထားတ့ဲကိုယ့္ဓာတ္ပံုေလးေတြတြက္ စိတ္ပ်က္မသြားလိုက္ပါနဲ ့..လြယ္ကူျပီးအသံုးျပဳရလြယ္ကူတ့ဲ
Cut Paste Photos ဆိုတ့ဲ Application အသံုးျပဳျပီး မလွပတ့ဲေနာက္ခံရႈခင္းကို လွပတ့ဲရႈခင္းေလးျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲနိုင္ပါတယ္။
အသံုးျပဳနည္းကေတာ့...လြယ္ကူတာမို ့စမ္းသံုးၾကည့္ရင္ သိနိုင္ပါတယ္။

လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ေဆာ့၀ဲကို ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါငး္ယူေပးပါ