ျမန္မာကီးဘုတ္ေတြကို အေရာင္ကာလာေလးေတြနဲ ့ျပဳလုပ္နည္း


ဒီတစ္ခါ Keyboard ေတြမွာ မိမိႏွစ္သက္ရာပံုေျပာင္မယ့္နည္း ေလးေျပာျပေပးမွာပါ။


လိုအပ္တဲ့ apk ေတကို ေအာက္မွာေဒါင္းပါ။

ပံု ျပဳျပင္ရန္       - PicSay Pro
Apk ပံုျပင္ရန္     - Apk Editor Pro
လုပ္နည္းကိုေတာ့ ေအာက္မွာ ျပထားတဲ့အတိုင္းလုပ္ပါ

Ref : http://linthantoomdb.blogspot.com/