၁၀တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုမယ့္သူေတြအတြက္10တန္းကေလးမ်ားရဲ႕မိဘမ်ားDownloadလုပ္သင့္တဲ့App

၁၀ တန္းစာေမးပြဲမွာ ဂုဏ္ထူးမွတ္ရဖို႔ အမွတ္မ်ားဖို႔အတြက္ True or False, Blank ေတြနဲ႕ Multiple Choice ေတြဟာလဲအေရးပါလွပါတယ္ ။ အခုဆို Myanmarlinks မွ ဖန္တီးေပးထားေသာ ဘာသာစုံအတြက္ ကြက္လပ္၊ အမွန္အမွားေတြကို သင္ခန္းစာ Chapter အလိုက္ခြဲၿပီး ေလ့လာေျဖဆိုနိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားေပးထားတာေတြ႕ရမွာပါ ။ ျမန္မာ Developer ေတြရဲ႕ ႀကိဳးစားမႈကို အသိမွတ္ျပဳ Credit ေပးရင္း
မိဘမ်ားအေနနဲ႕ ကေလးေတြကို ဖုန္းတစ္လုံးမွာ အခ်ိန္ကုန္တာခ်င္းအတူတူ အက်ိဳးရွိရွိျဖစ္ေအာင္ "ေျဖၾကည့္" (Phyay Kyi) App ကိုခုပဲ ေဒါင္းယူလိုက္ပါ။

Download Apk File