ေလးလံေနတ့ဲဖုန္းေတြတြက္ 1Tap Cleaner Pro v2.83 Apk


ဖုန္းေလးလံေနတာကိုေပါ့ပါးသြားမယ့္1Tap Cleaner Pro ဗားရွင္း
မိမိဖုန္းဟာ အင္တာနတ္သံုးတာမ်ားတ့ဲအခါ ေလးလံျခင္းနွင့္ Mobile Application သံုးစြဲျပီး ယင္ App ေတြရ့ဲ အမိွုက္ေတြနဲ ့ ဖုနး္မာမိုရီ ျပည့္ေနရျခင္းေတြေၾကာင့္ ဖုန္းဟာအလြန္ေနွးေကြးျပီး အသံုးျပဳတာစိတ္ညစ္ေနပီဆိုရင္ေတာ့ ယခု App ေလးကိုဖုန္းထဲမွာထည့္ထားျပီး ဖုန္းကိုေလးလံေစတ့ဲ အမွိုက္ေတြနဲ ့မာမိုရီေတြကိုစစ္ထုတ္ဖို ့ ယင္ App ထဲက Clear all ကိုနွိပ္ျပီး ရွင္းလင္းနိုင္သလို တစ္ခုခ်င္းစီကိုလည္း Clear နွိပ္ျပီး ရွင္းလင္းနိုင္ပါတယ္။
ဒီလိုေပးျခင္းျဖင့္ မိမိဖုန္းဟာ အျမဲတမ္းေပါ့ပါးျပီး ျမန္ဆန္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။  ေအာက္မွာ နမူနာပံုေလးေတြျပထားတာ ၾကည့္နိုင္ပါတယ္။
ယင္ App ကို Google Play မွာ၀ယ္ယူရမွာျဖစ္ျပီး ေအာက္မွာေတာ့ အခမ့ဲေဒါင္းလုပ္ရယူနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

1tap Cleaner Pro အားေဒါင္းယူရန္