ေလးလံေနတ့ဲဖုန္းေတြတြက္ 1Tap Cleaner Pro v2.83 Apk

ေလးလံေနတ့ဲဖုန္းေတြတြက္ 1Tap Cleaner Pro v2.83 Apk


ဖုန္းေလးလံေနတာကိုေပါ့ပါးသြားမယ့္1Tap Cleaner Pro ဗားရွင္း
မိမိဖုန္းဟာ အင္တာနတ္သံုးတာမ်ားတ့ဲအခါ ေလးလံျခင္းနွင့္ Mobile Application သံုးစြဲျပီး ယင္ App ေတြရ့ဲ အမိွုက္ေတြနဲ ့ ဖုနး္မာမိုရီ ျပည့္ေနရျခင္းေတြေၾကာင့္ ဖုန္းဟာအလြန္ေနွးေကြးျပီး အသံုးျပဳတာစိတ္ညစ္ေနပီဆိုရင္ေတာ့ ယခု App ေလးကိုဖုန္းထဲမွာထည့္ထားျပီး ဖုန္းကိုေလးလံေစတ့ဲ အမွိုက္ေတြနဲ ့မာမိုရီေတြကိုစစ္ထုတ္ဖို ့ ယင္ App ထဲက Clear all ကိုနွိပ္ျပီး ရွင္းလင္းနိုင္သလို တစ္ခုခ်င္းစီကိုလည္း Clear နွိပ္ျပီး ရွင္းလင္းနိုင္ပါတယ္။
ဒီလိုေပးျခင္းျဖင့္ မိမိဖုန္းဟာ အျမဲတမ္းေပါ့ပါးျပီး ျမန္ဆန္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။  ေအာက္မွာ နမူနာပံုေလးေတြျပထားတာ ၾကည့္နိုင္ပါတယ္။
ယင္ App ကို Google Play မွာ၀ယ္ယူရမွာျဖစ္ျပီး ေအာက္မွာေတာ့ အခမ့ဲေဒါင္းလုပ္ရယူနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

1tap Cleaner Pro အားေဒါင္းယူရန္   

Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top