ေနကာ - ဇာတ္ကားသစ္ ( 2016 )

အပိုင္း(၁)

အပိုင္း(၂)
နကာ - ဇာတ္ကားသစ္ ( 2016 )

စုိင္းစုိင္းခမ္းလႈိင္ မင္းဦး သတၱိ ထက္ပုိင္ဦး သဥၨာႏြယ္၀င္း 
ဇာတ္လမ္း - မူပုိင္ႏွင္းဆီ ဇာတ္ၫႊန္း - ေနျခည္ေအာင္သစ္
ဒါ႐ုိက္တာ ဂ်ဳိး 
ထုတ္လုပ္ေရး - ေဆာင္းညျပာသုိလ္