ဖုန္းဘတ္ထရီအား ႏွစ္ဆ အျမန္၀င္ေစတဲ 2x Battery Pro v3.43 Apk

ဖုန္းဘတ္ထရီအားကို ႏွစ္ဆအျမန္၀င္ေစတ့ဲ 2x Battery Pro v3.43 ေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ဘတ္ထရီနဲ ့ပတ္သတ္လို့အကုန္လံုးနီးပါကို အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ Screenshot ပံုေလးေတြျပထားပါတယ္ လိုအပ္သူမ်ားတြက္ ေဒါင္းလုပ္ရယူနိုင္ပါတယ္။ File Size မွာ 5.4 MB မၽွသာရွိပါတယ္။