မိမိဖုန္းကို 3D Live wallpaper ျဖင့္အလွဆင္ခ်င္သူမ်ားတြက္

မိမိဖုန္းကို 3D Live wallpaper ျဖင့္အလွဆင္ခ်င္သူမ်ားတြက္


မိမိဖုန္းအား 3D Live ျဖင့္ Wallpaper မ်ားကို အလွဆင္နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းလွုပ္ရွားေနသလို Wallpaper လွုပ္ရွားေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ Live Wallpaper ဒီးဇိုင္းေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္ျပီး မိမိ နွစ္သက္ရာ ေရႊးခ်ယ္အသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ File Size 6.8 MB မွ ်သာျဖစ္ျပီး 3D Live Wallpaper ကိုသာ အလွဆင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ စမ္းသပ္ျပီး အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္။


Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top