ဓာတ္ပံု အလန္းေလးေတြ ျပဳျပင္ဖန္တီ ႏိုင္သည့္ Apk

ဖုန္းေတြထဲကေန ဓာတ္ပံု ေတြကုိ  ဒီးဇိုင္း လွလွအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ဖန္တီးျပဳျပင္နုိင္မည့္ App တစ္ခုန့ဲမိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္ ယခု App ကေတာ့ Play Store မွာ ပုိက္ဆံျဖင့္ခ်ေရာင္းထားသည့္ App တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္အေနန့ဲ တကယ့္ကုိလွပတ့ဲပုံစံေတြကုိ ရယူႏုိင္မွာပါ Play Store မွာပုိက္ဆံျဖင့္ခ်ေရာင္းထားသည့္အတြက္ ဓာတ္ပံုအလန္းေလး ဖန္တီးလိုသူမ်ား ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ 
Download Apk File