ဖုန္းထဲက App ေတြကို ႏွစ္ခုစီခြဲျပီး အသံုးျပဳနည္း


ရိုးရွင္းစြာ App ေတြကို နွစ္ခုစီအသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Root မလိုပါဘူး File Size အားျဖင့္ 3.4 MB မွ်သာ ရွိပါတယ္။ Facebook ၊ Viber ၊ Line စတဲ့ Application မ််ားစြာကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါး အလြယ္ကူဆံုး ႏွစ္ခုစီခြဲ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ App ေတြကို နွစ္ခုစီအသံုး ျပဳရင္း Lock ခ်နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ App ေတြကိုနွစ္ခုစီ အသုံးျပဳရာတြင္ ေပါ့ပါးလြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳနိုင္မွာပါ။
 အသံုးျပဳလိုသူမ်ားေဒါင္းယူရန္
Download Apk File