ပိုက္ဆံေပး၀ယ္ရတ့ဲ App ေတြကို အခမ့ဲေဒါင္းယူနည္း


App Maker ေတြမွာ ပိုက္ဆံနဲ ့ေရာင္းထားတ့ဲ App ေတြကို အခမ့ဲေဒါင္းယူနိုင္မယ့္ နည္းေလးပါ။ ေအာက္ကလင့္မွာ Screenshot ပံုေလးေတြမွာ ရွင္းျပထားတာ ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။

ေဆာ့၀ဲအားေဒါင္းယူရန္
(ေက်ာက္ထစ္သား)