ကိုယ့္ Facebook Account မွာ ငယ္နာမည္ အပိုထည့္နည္း


Facebook မွာ နာမည္ အပို႔ထည့္တဲ့နည္းေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ငယ္နာမည္ေတြဘဲျဖစ္ျဖစ္္ မိမိစိတ္ၾကိဳက္နာမည္ကို Facebook Profile ထဲက နာမည္ေဘးမွာ ေပၚေနေအာင္ေပါ့။ မသိေသးသူမ်ားတြက္ အေသးစိတ္ကို ေအာက္မွာေလ့လာနိုင္ပါတယ္။

အရင္ဆံုး Account Setting ထဲ၀င္လိုက္ပါ။

General ထဲ၀င္လိုက္ပါ ေအာက္ပံုအတိုင္းပါ

ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ Name ေနရာကို ႏွိပ္

ေအာက္ပါစာမ်က္ႏွာသို့ေရာက္ရင္ Other Names ရ့ဲ ေအာက္နားေလးက Add a nickname ေနရာကိုႏွိပ္ပါ

ေအာက္ပါပံုစံအတိုင္း Name Type ေနရာမွာ Nickname ကိုေရြးခ်ယ္ေပးနိုင္ပါတယ္။
name ေနရာမွာ နာမည္အပိုကိုရိုတ္ထည့္ပါ။
Show at top of profile ကို အမွတ္ျခစ္ျပီး Save ခလုတ္ကိုႏွိပ္ေပးလိုက္ပါ။

ေအာက္ပါစာမ်က္ႏွာေပၚလာပါမယ္ Add a nickname ကိုႏွိပ္ျပီး နာမည္ေတြအမ်ားၾကီးကို ပံုပါအတိုင္းထည့္ထားလို့ရပါတယ္။ Show at top profile ကိုႏွိပ္ထားတ့ဲ နာမည္သာလၽွင္ အသံုး၀င္ပါတယ္။

သင္ႏွစ္သက္ရာ နာမည္ရ့ဲ ေဘးမွာရွိတ့ဲ V ပံုေလးကို ႏွိပ္ျပီး Show at top profile ကိုေရြးေပးထားရင္ ထိုနာမည္က သင့္ Facebook Profile ထဲက နာမည္ေဘးမွာ ကြင္းစ ကြင္းပိတ္( ? ) နဲ ့ျမင္ေတြ ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ပါပံုအတိုင္း နာမည္အပိုကို သင့္ Facebook profile ထဲမွာေတြ ့ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။