ျခင္းေတြမလာေအာင္ ေမာင္းထုတ္ေပးမယ့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲ

ညဘက္ျခင္ကိုက္တ့ဲ ေနရာေတြ ျခင္ရွိတ့ဲေနရာေတြမွာ
 ျခင္ေတြထပ္မလာနိုင္ေအာင္ ေမာင္းထုတ္နိုင္တ့ဲ Apk ေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ျခင္ရွိတ့ဲေနရာမွာ ေဆာ့ဖ္၀ဲထဲက ခလုတ္ေလးကို On ေပးလိုက္တာနဲ ့
 ျခင္ေတြေၾကာက္တ့ဲအသံနဲ ့ေမာင္းထုတ္ေပးေနပါလိမ့္မယ္။
 ဗီဒီယိုေလးကိုၾကည့္လိုက္ပါ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။
ေဆာ့၀ဲကိုေအာက္မွာေဒါင္းယူပါ။Anti Mosquito Sound   Anti Mosquito Sound