မိမိ ေဖ့ဘုတ္ထဲက သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို တစ္ျခားသူဝင္မၾကည့္လို႔ မရေအာင္ပိတ္နည္း


မိမိ ေဖ့ဘုတ္ထဲက သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို တျခာသူ ဝင္ၾကည့္မွာ စိုးရိမ္ေနရင္ေတာ့ ဒီနည္းအတိုင္း ပိတ္ထားလို႔ရပါတယ္။ ပိတ္နည္းမ်ားကိုေတာ့ ေအာက္ပါ Screenshot ပံုမ်ားႏွင့္တကြ အေသးစိတ္ ရွင္းျပထားပါတယ္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္