ျမန္မာေရးရင္ ��� ဒီလိုပံုေလးေတြ ပါလာလို့စိတ္ညစ္ေနသူမ်ားတြက္


BagenKeyboard သံုးတ့ဲ User ေတြသာျဖစ္တတ္ပါတယ္။
ဒီအတြက္ စိတ္ပူစရာေတာ့မရွိပါဘူး BagenKeyboard ရ့ဲ Setting > Options >font rendered Fix မွာ none ကိုထားလိုက္ရင္ ��� သေကၤတ ေလးေတြစာေရးရင္မရွိေတာ့ပါဘူး။
ပံုေလးေတြမွာျပထားပါတယ္။ ပံုစံမတူလၽွင္ font rendered Fix ကို အမွန္ျခစ္ျဖဳတ္ေပးရပါမယ္။Generalitgroup