ကိုယ့္Like , Camment ေပးတ့ဲ Post ေတြကို ကိုယ့္ Friend ေတြရဲ႕ News Feed မွာ မေပၚေအာင္ ပိတ္နည္း

Facebook မွာ သင္ Like  နဲ႕ Comment ေပးလိုက္တ့ဲ Post ေတြကို သင္ Like နိွပ္ထားတ့ဲ ပံုစံနဲ႔  Friend ေတြရဲ႕ News Feed မွာ သြားေပၚေနတတ္ပါတယ္
သင္က Facebook မွာ ေကာင္ေလး (သို႔)  ေကာင္းမေလး ပံုကို Like ေပးမိျပီး သင့္ခ်စ္သူက သင့္ Like နိွပ္ထားတာကို သူ႔ News Feed မွာ ေတြ႔ျပီး သင့္ကိုသဝန္တိုနိုင္ပါတယ္ ဒါေႀကာင့္ ဒီလိုမျဖစ္ရေအာင္ အခုထဲက ပိတ္ထားလိုက္ပါ
နည္းလမ္းေလးကိုေတာ့ ေအာက္မွာ ScreenShot ပံုမ်ားျဖင့္ ရွင္းျပထားပါတယ္

ေလ့လာႀကည့္ႀကရေအာင္