ေဖ့ဘုတ္စ္ မွာ Password ေမ့သြားခ့ဲရင္ Logout မလုပ္ဘဲျပန္ယူနည္း

ေဖ့ဘုတ္စ္ မွာ Password ေမ့သြားခ့ဲရင္ Logout မလုပ္ဘဲျပန္ယူနည္း


Facebook မွာ Password ေမ့လို ့ LogOut ထြက္မို ့စိုးရိမ္ေနသူမ်ားတြက္ LogOut ထြက္စရာမလိုေအာင္ Facebook ထဲကေနဘဲ Password အသစ္ျပန္ယူနည္းေလးကို အဓိကရွင္္းျပထားပါတယ္။
က့ဲ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္
Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top