မူရင္း FrozenKeyboard Apk

အကၡရာ ေပါင္းမ်ားစြားပါဝင္တ့ဲ မူရင္း FrozenKeyboard ေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ကီးဘုတ္ျပဳျပင္တ့ဲ မိတ္ေဆြေတြတြက္လည္း အဆင္ေျပေစမွာပါ။

အသံုးျပဳနည္း
၁။FrozenKeyboard ကို သြင္းပါ။
၂။ ဖုန္းရဲ႕ Setting ေအာက္က Language and input ကို၀င္ 
Default keyboard ထဲဝင္ၿပီး ခုနသြင္းခဲ့တဲ့ FrozenKeyboard ကိုေရြးခ်ယ္ျပီး သံုးလို့ရပါျပီ။

လိုလၽွင္ယူသြားပါ >>> http://www.1mobilefonts.com/2016/04/frozenkeyboard-apk.html