ဖုန္းနံပါတ္နဲ ့ျပဳလုပ္ထားေသာ Facebook အေကာင့္ကို Gmail နဲ ့ေျပာင္းသံုးနည္း

ဖုန္းနံပါတ္နဲ ့ျပဳလုပ္ထားေသာ Facebook အေကာင့္ကို Gmail နဲ ့ေျပာင္းသံုးနည္း


ဖုန္းနံပါတ္နဲ ့လုပ္ထားတ့ဲ ေဖ့ဘုတ္အေကာင့္ကို Gmail Acc နဲ ့ေျပာင္းနည္းကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ဒီအတြက္ Facebook မွာ မသံုးရေသးတ့ဲ Gmail Acc တစ္ခုေတာ့ရွိရပါမယ္ အသစ္ခ်င္လည္းဖြင့္လို့ရပါတယ။ ဒါဆို ဖုန္းနံပါတ္နဲ ့လုပ္ထားတ့ဲ ေဖ့ဘုတ္အေကာင့္ကို Gmail နဲ ့ေျပာင္းရန္ ScreenShot ပံုမ်ားျဖင့္ လက္ေတြ ့ရွင္းျပထားတာကို ေအာက္မွာ ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။

ဖုန္းျဖင့္ Gmail Account အသစ္ဖြင့္နည္း

က့ဲ...ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္


Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top