ဗီဒီယိုသာ သီးသန္ ့ေခၚဆိုနိုင္တ့ဲ Google Duo v1.0 Apk

Android တြက္ Google ကထုတ္ထားတ့ဲ Google Duo ဆိုတ့ဲ App ေလးကိုေဒါင္းယူနိုင္ပါျပီ။
မိမိ ခ်စ္ရသူ ခင္ရသူတိုင္းကို ဗီဒီယို Call ေလးနဲ ့ဖုန္းေခၚၾကည့္ၾကမယ္ဆိုရင္ အခုထဲက စမ္းသံုးလို့ရျပီေနာ္။

Update On, 19 Aug 2016
Update Version, Google Duo 1.0
File Size, 9.1 MB