ဖိုင္ေတြ-ပုံေတြတင္နိုင္တ့ဲ 2016 အေကာင္းဆံုး Hosting ဆိုဒ္မ်ား


ဒါေလးးကေတာ့ မိတ္ေဆြတို႕ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ဆိုဒ္ေလးေတြမို႕ လိုအပ္ရင္ သုံးနိဳင္ေအာင္
တင္ျပေပးလုိ္ကတာပါ... ဖိုင္ေတြ  ပုံေတြ ကို HOSTING တင္လိုပါက  သည္ဆိုဒ္ေတြမွာတင္လုိက္ပါ...

ဒါကေတာ့ FILE HOSTING အတြက္ဆိုဒ္ေတြပါ ....
 1. 4shared
 2. MysaveFile
 3. Axifile
 4. BestSharing
 5. Box.net
 6. Boxstr
 7. FasterUpload
 8. FileAve
 9. FileCrunch
 10. FileDen
 11. FileFactory
 12. FreeFileHosting
 13. FileFreak
 14. FileHigh
 15. FileHosting
 16. FileNanny
 17. FileWind
 18. fileXoom
 19. GigaFiles
 20. GoogleGroups [read]
 21. GooglePages [read]
 22. HappyUpload
 23. HotLinkFiles
 24. HugeUploads
 25. Mediafire
 26. MediaMax
 27. Megaphile
 28. mFileStash
 29. OneDump
 30. Pixilive
 31. PutFile
 32. Rapidshare
 33. Ripway
 34. SaveFile
 35. ShareBig
 36. ShareBigFile
 37. SnapDrive
 38. UploadingIt
 39. UploadJar
 40. Woofiles
 41. YahooBriefcase
 42. YourFileLink
 43. YouShare
 44.  ဒါကေတာ့  IMAGE HOSTING အတြက္ ဆိုဒ္ေတြပါ.....
 45. 4FreeImageHost
 46. Alkaspace
 47. Allyoucanupload
 48. BagThatPic
 49. BlogPulp
 50. DropFiles
 51. EasyPics
 52. ElectronicFiles
 53. ezyPhotoShare
 54. Flickr
 55. Forumsigs
 56. FreeFileHosting
 57. FreeImageHome
 58. FreeImageHost
 59. FreeImageHosting
 60. FreeMyImage
 61. FreeShare
 62. Hostforpic
 63. i-ImageHost
 64. Image4you
 65. ImageBeaver
 66. ImageCabin
 67. ImageCave
 68. ImageCloset
 69. ImageDip
 70. ImageDoll
 71. ImageGrip
 72. ImageHigh
 73. ImageHostFree
 74. ImageOx
 75. ImageShack
 76. ImageUpload
 77. ImageUploads
 78. ImageVenue
 79. ImageViper
 80. Img4Free
 81. ImgFreeHost
 82. Imgjax
 83. imgPire
 84. ImgSync
 85. ImgUpp
 86. InstantImageHosting
 87. iWebPhoto
 88. KeepMyFile
 89. LargeImageHost
 90. MiamiHost
 91. myNetImages
 92. Myonlineimages
 93. Mypicshare
 94. pHosted
 95. PhotoAmp
 96. Photobucket
 97. PhotoCrib
 98. PhotoJerk
 99. Photolinko
 100. PhotoPeg
 101. Photoserver
 102. Picasa Web
 103. Picburst
 104. picLynk
 105. PicTiger
 106. PictureRack
 107. Piczs
 108. Pixloads
 109. PixUpload
 110. PostThatPic
 111. Prntscrn
 112. ProPhotoHost
 113. Ruid
 114. Sourimage
 115. Superfilehosting
 116. Supload
 117. TheImageHosting
 118. TheImagePlace
 119. ThePixPlace
 120. TurboImageHost
 121. Upithere
 122. Upload2
 123. Uploadhouse
 124. UploadYourImages
 125. Village Photos
 126. Warst
 127. Ximages
 128. Xs.to
 129. Yoxio