ေဆာ့ဝဲေတြကို Install လုပ္လို႔မရခ့ဲရင္ ေျဖရွင္းနည္း

ပံုေလးေတြ ၾကည့္ျပီး လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါတယ္။