တစ္ခုထဲရွိယံုနဲ႔ Lock Screen ဒီဇီုင္းအစံုကို တစ္ေနရာထဲမွာ အသံုးျပဳနိုင္တ့ဲ App

ဖုန္းတြက္ Lock Screen ကို မိမိတို႔ဓာတ္ပံုျဖင့္  မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ဒီဇိုင္းအစမ္းေလးကို တစ္ေနရာထဲမွာ  ေရြးခ်ယ္ကာအသံုးျပဳနိုင္မည့္ ေဆာ့ဝဲေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါျပီ
အရမ္းအသံုးဝင္ျပီး ေဆာင္ထားသင့္တ့ဲ ေဆာ့ဝဲေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္
Lock Screen အတြက္ လွပတ့ဲ Wallpaper ဒီဇိုင္း အမ်ိဳးအမ်ိဳးကို တစ္ေနရာထဲမွာ ရွာေဖြအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္ ျပီးေတာ့ Lock Screen ေပၚမွာ စာေတြကိုလည္း ေရးနိုင္ပါတယ္
နမူပံုေတြ အမ်ားႀကီးျပထားပါတယ္
စိတ္ဝင္စားလို႕ အသံုးျပဳသူတြက္ တန္ဖိုးရွိမွာပါ
လိုအပ္ပါက ေအာက္တြင္ေဒါင္းယူပါ
 DOWNLOAD LINK