မိမိဖုန္းထဲက Memory အစားမ်ားဆံုးအရာေတြကို စစ္ေဆးနိုင္မည့္ App

မိမိဖုန္းထဲက Memory အစားမ်ားဆံုးအရာေတြကို စစ္ေဆးနိုင္မည့္ App

ဖုန္း Memory အစားမ်ားဆံုးေနရာေတြကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈနိုင္တ့ဲ DiskUsage လို့ေခၚတ့ဲ App ေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ သူက ဖုန္း Memory ျပည့္ေနတ့ဲအခ်ိန္ ဘယ္ဖိုင္ေတြက Memory ဘယ္ေလာက္စားေနတယ္ဆိုတာ ၾကည့္လို့ရမယ့္ အတြက္ ရွင္းလင္းသင့္တာကို ရွင္းလင္းနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Root မလိုအပ္ဘဲ SD Card ေရာ Storage Card ေရာ စစ္ေဆးနိုင္ပါတယ္။
မိမိဖုန္းရ့ဲ ဘယ္ဖိုင္ေတြထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ Memory စားေနျပီလဲဆိုတာ ၾကည့္ခ်င္တ့ဲသူေတြတြက္  DiskUsage  လိုေခၚတ့ဲ App ေလးကိုေအာက္တြင္ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။
Install from Google PlayDownload Apk File

Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top