ဂိမ္းအလန္းေလးပါ DOTA လိုမ်ိဳးေပါ့ Mobile Legends

ဂိမ္းအလန္းေလးပါ DOTA လိုမ်ိဳးေပါ့
Down ျပီး တန္းေဆာ့ internet နဲ႕ပါ
Data လံုးဝ ( လံုးဝ ) ျပန္Down စရာမလိုပါ။
ေဆာ့ခ်င္ရင္ ေအာက္မွာေဒါင္းယူပါ
Mobile Legends
(60.1MB)