ျမန္မာ့ရိုးရာစကားပံု မ်ားကို တေနရာထဲမွာဖတ္ရူ့နိုင္သည့္ Myanmar Proverbs

Myanmar Proverbs 1.6 icon
ျမန္မာ့ရိုးရာစကာပံုမ်ားကို တေနရာထဲမွာ ဖတ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ရိုးရာ စကားပံုမ်ားကို ဖတ္ရူ့ခ်င္သူမ်ားအတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ကြ်န္းကိုင္းမွီ ကိုင္းကြ်န္းမွီ၊ ကြ်န္ယံုတဖက္ကန္း သားသမီးယံုစံုလုံးကန္း၊ နွင့္ က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္မွ မက်န္ရ စသည့္ ျမန္မာ့ရိုးရာ စကားပံု ရသမ်ားကို ဖတ္ရူ့နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတေယာက္အေနနဲ့ ျမန္မာစကာပံုမ်ား သိထားသင့္ပါတယ္။ File Size အားျဖင့္ 3.22 ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ့ရိုးရာ စကားပံုမ်ား ဖတ္ရူ့ခ်င္သူမ်ား ေဒါင္းယူရန္