ပရိတ္တရားေတာ္မ်ား  Pa Yate v1.0.0.apk

ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားျဖစ္တ့ဲ ပရိတ္ႀကီး ၁၁သုတ္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္နိုင္မည့္ Android App ျဖစ္ပါတယ္
ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားကို ဖုန္းထဲမွာ ဖတ္ရႈေလ့လာခ်င္တ့ဲသူမ်ား ေဒါးယူနိုင္ပါျပီ
 DOWNLOAD LINK