မိမိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေသာသူ ႏွင့္ ခ်စ္သူကို Password ေပးစရာဘဲ မိမိ ေကာင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္း

မိမိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေသာသူ ႏွင့္ ခ်စ္သူကို Password ေပးစရာဘဲ မိမိ ေကာင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္း

မိမိ စိတ္ခ်ေသာသူ ႏွင့္ ခ်စ္သူကို password ေပးစရာမလိုဘဲ မိမိ အေကာင့္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ေပးလို႔ရေအာင္လုပ္နည္းပါ။
ဒီနည္းေလးက မိမိ ခ်စ္သူက Password မသိပဲ မိမိ အေကာင့္ထဲဝင္ၿပီး Postတင္လို႔ရျခင္း Profile ေျပာင္းေပးလို႔ရျခင္း Friendလက္ခံေပးလို႔ရေအာင္လုပ္တဲ့ နည္းေလးပါ။
Messenger ကစာေတြေတာ့ဝင္ဖက္လို႔မရပါဘူး Screenshot မ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ရွင္းျပထားပါတယ္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္


Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top