ဓာတ္ပံုနွစ္ပံုကို ထည့္ျပီး တစ္ပံုနဲ ့တစ္ပံုအရိပ္ထင္ေအာင္လုပ္နိုင္တ့ဲ Photo Blender v2.1.3 Apk


Photo Blender ရ့ဲအသံုး၀င္ပံုက ဓာတ္ပံုနွစ္ပံုကို ထည့္ျပီး တစ္ပံုနဲ ့တစ္ပံုအရိပ္ထင္ေအာင္ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။။
ပံုထဲမွာေတြ ့ရအတိုင္းပါဘဲ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုက ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ေတြ ့ရမယ္ ေနာက္တစ္ပံုက်ေတာ့ အေရာင္မႈံမႈံေလးဘဲျမင္ေတြ ့ရေအာင္လုပ္ယူလို ့ရပါတယ္။
အသံုးျပဳရတာ က ဓာတ္ပံုတစ္ပံုခ်င္းစီထည့္ျပီး လိုသလိုခ်ိန္ယူရတာပါ လြယ္ကူပါတယ္။
အသံုးလိုသူမ်ားေအာက္မွေဒါင္းယူလိုက္ပါ