ဓာတ္ပံုနွစ္ပံုကို ထည့္ျပီး တစ္ပံုနဲ ့တစ္ပံုအရိပ္ထင္ေအာင္လုပ္နိုင္တ့ဲ Photo Blender v2.1.3 Apk

ဓာတ္ပံုနွစ္ပံုကို ထည့္ျပီး တစ္ပံုနဲ ့တစ္ပံုအရိပ္ထင္ေအာင္လုပ္နိုင္တ့ဲ Photo Blender v2.1.3 Apk


Photo Blender ရ့ဲအသံုး၀င္ပံုက ဓာတ္ပံုနွစ္ပံုကို ထည့္ျပီး တစ္ပံုနဲ ့တစ္ပံုအရိပ္ထင္ေအာင္ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။။
ပံုထဲမွာေတြ ့ရအတိုင္းပါဘဲ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုက ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ေတြ ့ရမယ္ ေနာက္တစ္ပံုက်ေတာ့ အေရာင္မႈံမႈံေလးဘဲျမင္ေတြ ့ရေအာင္လုပ္ယူလို ့ရပါတယ္။
အသံုးျပဳရတာ က ဓာတ္ပံုတစ္ပံုခ်င္းစီထည့္ျပီး လိုသလိုခ်ိန္ယူရတာပါ လြယ္ကူပါတယ္။
အသံုးလိုသူမ်ားေအာက္မွေဒါင္းယူလိုက္ပါ

   

   Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top