Latest Quakes Apk

အခ်ိန္တိုင္း လႈပ္ခတ္ေနတဲ့ငလ်ွင္ရဲ႕ 
အခ်ိန္ ေနရာ ဗဟိုခ်က္ေတြ သိခ်င္ရင္
အေပၚက Apkကို ေဒါင္းၿပီး ၾကည့္နိုင္ပါတယ္