အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ တီးလံုးသံစဥ္ေလးေတြ နားေထာင္ရင္း အိပ္စက္နိုင္မည့္ Sleep Music and Sounds 2.2.0 APK


အိပ္ခ်ိန္ေတြမွာ မအိပ္ေပ်ာ္လို့ စိတ္ဖိစီးေနတာဘဲျဖစ္ျဖစ္ အဲလိုအခ်ိန္ေတြမွာ အိပ္ေပ်ာ္ဖို့ ခက္ခဲပါတယ္။
အဲလိုအခိ်န္ေတြမွာ တီးလံုးသံစဥ္ေလးေတြနားေထာင္ရင္း အိပ္စက္နားယူေလ့ရွိသူေတြ၊ ေန့လည္ေန့ခင္းအိပ္စက္အနားယူသူမ်ား ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။ အနွပညာဆန္ဆန္ တီးလံုးမ်ား၊ ရာတီဥတု မီုးျခိမ္္းသံေတြကို အင္တာနက္ဖြင့္ရင္း နားေထာင္ရမွာပါ မိမိ နွစ္သက္လိုေသာ တီးလံုးသံစဥ္ေလးကို ေဒါင္းယူရပါတယ္။ အိပ္မေပ်ာ္သူမ်ား ေဆာင္ထားနိုင္ပါတယ္။ ဖိုင္ဆိုဒ္က 4 MB ပါ။

ဒီမွာေဒါင္းယူပါ

Sleep Music and Sounds 1.1.1 screenshot 1

Sleep Music and Sounds 1.1.1 screenshot 2

Sleep Music and Sounds 1.1.1 screenshot 3

Sleep Music and Sounds 1.1.1 screenshot 8