မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ TV Remote ျဖင့္အသုံးျပဳနိုင္မည့္ LGeemote Remote For LG TV

LGeemote Remote For LG TV 4.2 icon
မိုဘိုင္းဖုန္းကို TV Remote အျဖင့္အသံုးျပဳနိုင္တဲ့ ေဆာ့၀ဲေလးပါ။ အိမ္တအိမ္မွာ တီဗီြတလံုးေတာ့
ရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ Remote ျပသနာေတြ ရွိၾကမွာပါ အိမ္က Remote ပ်က္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရးေပၚ  မိုဘိုင္းဖုန္းအား Remote ျဖင့္အသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေဆာ့၀ဲအား  Remote For LG TV အတြက္သာျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳနည္းကေတာ့ ေဆာ့၀ဲကို၀င္ေရာက္ရံုျဖင့္ အသံုးျပဳနိုင္ပါျပီး Fike size အားျဖင့္ 7.76 မွ်သာရွိပါတယ္ LG Tv အသုံးျပဳသူမ်ားေဆာင္ထားသင့္တဲ့ ေဆာ့၀ဲေလးပါ။

Download Apk
LGeemote Remote For LG TV 4.2 screenshot 1

LGeemote Remote For LG TV 4.2 screenshot 1