ဖိုင္ဆိုက္မ်ားတဲ့ ဗီဒီယို ေတြကို ဖိုင္ဆိုက္ေသးေသးေလး ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္သည့္ Video Compress

ဖိုင္ဆိုက္မ်ားတဲ့ ဗီဒီယို ေတြကို ဖိုင္ဆိုက္ေသးေသးေလး ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္သည့္ Video Compress

Video Compress
မိမိဖုန္း မင္မိုလီေတြျပည့္ေနလို့ ဗီဒီယိုဖိုင္ဆိုက္ေတြကို ေသးေသးေလးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ့္ App ဖုန္းမယ္မိုရီ ျပည့္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီ App ေလးေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။ ဗီဒီယို ေတြကို ဖိုင္ဆိုက္ေသးေသးေလး လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ အင္တာနက္ မလိုပါဘူး။ အသံုးျပဳနနည္းမ်ားကို Screenshot မ်ားျဖင့္ ရွင္းျပထားပါတယ္။ File size 12.52 အားနည္းနည္းေလးနဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင္ဆိုက္ေတြကိုေသးနိုင္မယ္၊ ျဖတ္ေတာက္နိုင္တဲ့အျပင္ Mp3 ျဖင့္လဲေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳရပါ။ နွစ္သက္အသံုးျပဳသူမ်ားေအာက္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္


Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top