ကိုယ္ Wall ထဲကို ဘယ္ေန႔ ဘယ္ခ်ိန္ ဘယ္သူေတြ ဝင္ႀကည့္သြားႀကလဲ?

Facebook မွာ မိမိကို စိတ္ဝင္စားတ့ဲသူေတြက မိမိ wall ထဲကို ဘယ္ေန႔ ဘယ္ခ်ိန္က ဘယ္သူေတြဝင္ႀကည့္သြားလဲဆိုတာ ႀကည့္လို႔ရမယ့္ ေဆာ့ဝဲေလးပါ
ေဆာ့ဝဲကို ေဒါင္းယူးျပီး Facebook နဲ႔ခ်ိတ္ေပးလိုက္ရင္ ႀကည့္လို႔ရပါျပီ
လိုခ်င္ရင္ယူသြား Download Link

 Download Apk File