အသစ္ထြက္ရွိလာတ့ဲ Zapya v4.3 (US) Apk


အသစ္ထပ္မံထြက္ရွိျပီျဖစ္တ့ဲ Zapya v4.3 (US) မွာျမန္မာဘာသာကိုထည့္သြင္းေပးျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။
အသံုးျပဳရတာယခင္ထက္ပိုမို ျမန္ဆန္မူရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာဘာသာအတြက္ လံုး၀အဆင္ေျပေစမယ့္ Unicode Or Zawgyi ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကိုထည့္သြင္းေပးထားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာေဖာင့္မမွန္တ့ဲဖုန္းမ်ားမွာလည္း Zapya ကို ျမန္မာဘာသာမွန္ကန္စြာျဖင့္ အသံုးျပဳနိုင္မွာပါ။ ဒီဗားရွင္းအသစ္မွာေတာ့ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာအသံုးျပဳရမွာျဖစ္ျပီး Zapya စတိုင္ေလးေတြလည္းေျပာင္လဲတာကိုေတြ ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
File Size မွာ 6.97 MB မၽွရွိျပီး Android OS Version 2.3 ႏွင့္အထက္ဖုန္းမ််ားတြင္္  ထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။