ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ကို ဗီဒီယိုရိုတ္ျပီးမွတ္တမ္းတင္နိုင္တ့ဲ ADVScreenRecorder v2.5.2Apk


မိမိဖုန္းကို Video Recorder ရိုတ္ကူးခ်င္သူမ်ားတြက္ Root မလိုဘဲလြယ္ကူရိုးရွင္းစြာအသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဖုန္းကို Video Recorder ရိုတ္ကူးေနစဥ္ Screen ေပၚတြင္ ကာလာစံုတ့ဲ စာသားမ်ားေရးသားနိုင္ျခင္းတိုကိုလည္းျပဳလုပ္နိုင္ေစမွာပါ။
အသံုးျပဳရန္ app အတြင္းရွိ အေပၚေထာင့္နားမွ အစက္သံုးစက္ သေကၤတ အားနွိပ္ျပီး Setting ထဲတြင္ မိမိလိုအပ္တ့ဲအပိုင္းကို On ထားနိုင္ပါတယ္။
Video Recorder လုပ္ရန္ app အတြင္းရွိ ADV Screen Recorder စာသား၏ေဘးမွ ကင္မရာသေကၤတ အားနွိပ္ေပးျပီး ဖုန္း Notification Bar ရ့ဲ ဘတ္ထရီေဘးတြင္ေပၚေနသည့္ ဗီဒီယို Icon အားနွိပ္ကာ ဖုန္းကို Video recorder လုပ္နိုင္မွာျဖစ္ျပီး ရပ္နာခ်င္ဆိုရင္ေတာ့ ဖုန္း၏ Notification ကိုဆြဲခ်ကာ Stop နွိပ္ျပီးရပ္နိုင္ပါတယ္။
ရိုတ္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကို app ထဲတြင္ေတြ ့နိုင္သလို ဖုန္း၏ My File ထဲတြင္လည္းေတြ ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
Root မလိုဘဲ လြယ္ကူရိုးရွင္းျပီး ေပါ့ပါးသည့္ Video Recoder တစ္ခုအျဖစ္အသံုးျပဳနိုင္ရန္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။
Android စမတ္ဖုန္းေတြျဖစ္တ့ဲ Version 5.0 ကေနစျပီး အသံုးျပဳနိုင္ပါျပီ

ႏွစ္သက္ရာလင့္မွေဒါင္းယူပါ
Link 1
Link2