ျမန္မာ နွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာကို အျပန္အလွန္ ဘာသာျပန္ဆိုေပးမည့္ Apk

ျမန္မာ နွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာကို အျပန္အလွန္ ဘာသာျပန္ဆိုေပးမည့္ Apk

ျမန္မာ နွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာကို မျပန္အလွန္ ဘာသာျပန္ဆိုေပးနိုင္တဲ့ မိုဘိုင္း Application ေလးဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာျပန္ဆိုရာမွာ အလြန္ထိေရာက္ လြယ္ကူစြာအသံုးျပဳနုိင္ၿပီး အသံဖိုင္ျဖင့္ လဲၾကည္လင္ပ်တ္သားစြာ အသံုးျပဳနိုင္တာေၾကာင့္ အသံုးတည့္တဲ့ ေဆာ့ဝဲေလးပါ။ File size 1.11 MB အသံုးလိုသူမ်ား ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္

Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top