မိမိ ရဲ့ မိုဘိုင္းဖုန္း တေန႔တာ ေဒတာေတြ ဘယ္ေလာက္ထိအသံုးျပဳခဲ့လဲ စစ္ေဆးေပးမည့္ Apk

မိမိ ရဲ့ မိုဘိုင္းဖုန္း တေန႔တာ ေဒတာေတြ ဘယ္ေလာက္ထိအသံုးျပဳခဲ့လဲ အလြယ္တကူ စစ္ေဆးနိုင္တဲ့ Application ေလးပါ။ တလအတြင္းမွာ ေဒတာဘယ္ေလာက္ထိ အသံုးျပဳခဲ့တယ္ဆိုတာ Date ေတြနဲ့တကြ အလြယ္တကူၾကည့္နိုင္ၿပီး ဘယ္ Application မွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ေဒတာေတြ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳခဲ့လဲ စစ္ေဆးနုိင္ပါတယ္။ File size 2.45 MB Android Os 4.0 အထက္ အသံုးျပဳနုိင္ပါတယ္။ မိုဘိုင္း Application အားေအာက္မွာ ေဒါင္းယူနုိင္ပါတယ္