နိုင္ငံေပါင္းစံုက ဘာသာစကားေတြကို အျပန္အလွန္ဘာသာျပန္နိုင္တ့ဲ အေကာင္းဆံုး Apk

နိုင္ငံေပါင္းစံုက ဘာသာစကားေတြကို အျပန္အလွန္ဘာသာျပန္နိုင္တ့ဲ အေကာင္းဆံုးေဆာ့၀ဲေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာဘာသာပါ၀င္တ့ဲအတြက္ နိုင္ငံတကာမွ ဘာသာစကားေတြကို ျမန္မာလိုျပန္နိုင္ပါတယ္။ အသံဖိုင္ျဖင့္လည္း ဘာသာျပန္နိုင္ပါတယ္။ ေဆာ့၀ဲရ့ဲ File Size, 2MB သာရွိပါတယ္။
ဘာသာအစံုကို ဘာသာျပန္ခ်င္သူေတြတြက္ ေဆာ့ယူနိုင္ပါျပီ။
ႏွစ္သက္ရာလင့္မွေဒါင္းယူပါ
Link 1
Link2