ေဖ့ဘုတ္ေပၚက ဗီဒီယို ေတြကို အျမန္ဆန္ဆံုး ေဒါင္းယူနုိင္သည့္ App

ေဖ့ဘုတ္ေပၚက ဗီဒီယို ေတြကို အျမန္ဆန္ဆံုး ေဒါင္းယူနုိင္တဲ့ မိုဘိုင္း Application ေလးမို႔ ေဖ့ဘုတ္ ဗီဒီယို ေတြကို ေဒါင္းေလ့ရွိသူေတြ ေဆာင္ထားသင့္ တဲ့ေဆာ့ဝဲလးပါ။ အသံုးျပဳနည္းအားျဖင့္ မိမိ ေဖ့ဘုတ္ အေကာက္ဝင္ရုံျဖင့္ အလြယ္ကူဆံုး ေဒါင္းယူနုိင္ပါၿပီး။ File Size 1.75 MB Android Os 4.0 အထက္အသံုးျပဳနုိင္ပါတယ္။ အသံုးျပဳလိုသူမ်ား မိုဘိုင္း Application အားေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္
Link 1
Link2