ဖုန္းနဲ ့အျပင္းေျပ ၾကက္ေတာင္ရိုတ္ၾကမယ္ Badminton Star 2 1.6.076 Apk


ဖုန္းျဖင့္ ေဆာ့ကစားနိုင္တ့ဲ ၾကက္ေတာင္ရိုတ္ဂိမ္းေလးပါ။ ျခင္းလံုးဂိမ္းလိုပါဘဲ အရမ္းရိုးရွင္းျပီး ေဆာ့ကစားရတာအရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ၾကက္ေတာင္ရိုတ္တာဆိုေတာ့ ျခင္းလံုးဂိမ္းလို လူအမ်ားနဲ ့မဟုတ္ပါဘူး တစ္ေယာက္ခ်င္းယဥ္ရိုတ္ရတာပါ။ အခန္းေတြအမ်ားၾကီးေပးပါျပီး ေဆာ့ကစားရင္း အမွတ္တတ္လာရင္ ပါ၀ါေတြသံုးလို့ရပါတယ္ ကစားဖို ့တြက္ ခလုတ္ေတြကလည္း အသံုးျပဳရတာလြယ္ကူပါတယ္။ အခန္းေတြလည္းေျပာင္းသလို ကြင္းေတြလည္းေျပာင္းေပးပါတယ္။နမူနာပံုေလးေတြ ေအာက္တင္ေပးထားပါတယ္။ ျခင္းလံုးဂိမ္းလိုပါဘဲ လိုအပ္သူမ်ားေအာက္လင့္မွာေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။