ဗားရွင္းအသစ္ထြက္ရွိလာတ့ဲ Bagan Keyboard v9.1 Apk

Bagan Keyboard v9.1 ဗားရွင္းအသစ္ေလးထြက္ရွိလာလို့ တင္ေပးလိုက္ပါျပီ။
ပုဂံကီးဘုတ္ႏွစ္သက္သူမ်ားတြက္ Update ျပဳလုပ္နိုင္ပါျပီ။