မိမိဖုန္းထဲက ဖ်က္မိလိုက္တ့ဲ ဓာတ္ပံုေတြကို ျပန္ယူနည္း

ဒီေဆာ့ဝဲေလးက ကိုယ့္ဖုန္းထဲကေန ဖ်က္သြားခ့ဲတ့ဲ Photo ေတြကို ျပန္ယူနိုင္ပါတယ္
Root မလိုတ့ဲအတြက္ ေဆာ့ဝဲကို အသံုးျပဳရတာ အဆင္ေျပပါတယ္
ေဆာ့ဝဲထဲဝင္ျပီး ခဏေစာင့္ပါ မိမိျပန္ယူခ်င္တ့ဲ ဓာတ္ပံုကိုေထာက္ျပီး Restort ကိုနိွပ္ျပီး ဓာတ္ပံုကို ျပန္ယုနိုင္ပါတယ္
ိမိမိျပန္ယူလိုက္တ့ဲ ဓာတ္ပံုကို My File ထဲမွာ ျပန္ရွာနိုင္ပါတယ္
နမူနာပံုေလးေတြျပထားပါတယ္

ေဆာ့ဝဲအားေဒါင္းယူရန္