ဖုန္းမွာျမန္မာစာလြဲေနတာေတြ မမွန္တာေတြ စာလံုးကပ္ေနတာေတြတြက္ အမွန္ျဖစ္အာင္ ျပဳလုပ္နည္း

Android ဖုန္း
4.0ေက်ာ္ေတြမွာ ျဖစ္တတ္တ့ဲ ျမန္မာစာ
လြဲ ေနတာ စာဖတ္ရင္ တခ်ိဳစာလံုးက
ဘာေရးထားမွန္းေတာင္ မသိရေအာင္
ျမန္မာစာလြဲေနတာေတြ စာလံုးေတြကပ္ေနတာေတြကိို အမွန္ျဖစ္ေအာင္
အခု ဒီေဆာ့ဝဲေလးနဲ လုပ္ေဆာင္
လိုက္တာနဲ ျမန္မာစာကို အမွန္အကန္ျဖစ္သြားမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

အသံုးျပဳနည္း

(1) Root ရွိထားရပါမယ္

(2) fepfz ေဆာ့ဝဲကို ေအာက္မွာေဒါင္းပါ။
APK.Sizt= 280 KB

Download Apk File

(3)ေဆာ့ဝဲထဲက GOTIT ကို ႏွိပ္ေပးပါ

(4) ျပီးရင္ I AGREE ကို ထပ္ႏွိပ္ပါ

(5) ျပီးရင္ ေပၚလာတ့ဲ အေပၚဆံုးက

PATCH(v2) and REBOOT ကို ႏွိပ္ျပီး

ရင္ေတာ့ ဖုန္းကပါဝါ Restset ခ်သြားျပီး

ျပန္တတ္လာရင္ ျမန္မာစာမွန္ကန္သြားပါျပီ။

အသံုးျပဳနည္း ပံုေလးေတြကို ေအာက္မွာျပထားေပးပါတယ္။

အဆင္ေျပပါေစ။