မိမိဖုန္းကို ဒီဇိုင္းအဆန္းေလးနဲ ့အလွဆင္ၾကမယ္


Go launcher နဲ ့တြဲသံုးရတ့ဲ Theme ေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
အရင္ဆံုး Go Launcher ေလးကိုဖုန္းမွာ ထည့္ထားရပါမယ္။
ျပီးရင္ အခု ဒီဇိုင္းအလွ Theme ေလးကို သြင္းေပးရပါမယ္။
အသံုးျပဳနည္း
ႏွစ္ခုလံုးကို Install လုပ္ျပီးရင္ Go Launcher ေလးကို၀င္ပါ Apply လုပ္လိုက္ရင္ Home Screen ကိုျပန္ေရာက္သြားပါမယ္။ Home Screen မွာေပၚလာမယ့္ Theme ဆိုတ့ဲစာသားနဲ ့ပံုကိုရွာျပီး ၀င္လိုက္ပါ။
အေပၚဆံုးေထာင့္မွာ ျမွားေအာက္ဆိုက္ေနတ့ဲပံုကိုႏွိပ္ပါ အ့ဲဒီမွာ Install လုပ္ထားတ့ဲ အခု ဒီဇိုင္းအလွ Theme ေလးေပၚေနပါမယ္ ႏွိပ္ျပီး Apply လုပ္လိုက္ရင္ သံုးလို့ရသြားပါျပီ။
ႏွစ္ခုလံုးကို ေအာက္မွာေဒါင္းယူလိုက္ပါ

Tattoo GO Theme

Download Apk File

GO Launche 2016

Download Apk File