ဖုန္းအားသြင္းထားစဥ္ တစ္စံုတစ္ဦးက အားသြင္းၾကိဳးျဖဳတ္တာနဲ ့အခ်က္ေပးေအာင္ လုပ္မယ္

လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္မွာဘဲျဖင့္ျဖင့္ အလုပ္မွာဘဲျဖင့္ျဖင့္ မိမိဖုန္းကို အားသြင္းထားတ့ဲအခ်ိန္ တစ္ျခားတစ္ဦးက မသိဘဲ ဖုန္းအားသြင္းၾကိဳးျဖဳတ္လိုက္တာနဲ ့မီးသတ္ကားအသံနဲ ့အခ်က္ေပးေနေအာင္ လုပ္နည္းပါ။
ေဆာ့၀ဲမွာ ကိုယ္ၾကိဳက္တ့ဲ နံပါတ္ ေလးလံုးထည့္ရပါမယ္..
အားသြင္းၾကိဳး ျဖဳတ္လို ့အခ်က္ေပးေနတ့ဲအခါ အ့ဲဒီ Password ေလးလံုးကို ထည့္မွ အသံတိတ္မွာပါ မထည့္နိုင္ရင္ အခ်က္ေပးအသံက မရပ္ေတာ့ပါဘူး..။ဖုန္းအားသြင္းထားတ့ဲအခ်ိန္ ဖုန္းအခိုးခံရျခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္တာေပါ့..။ သံုးပံု သံုးနည္း အေသးစိတ္ကို ပံုေလးေတြ ၾကည့္ျပီး ေလ့လာပါ။

ေဆာ့၀ဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ