မိုဘိုင္းဖုန္း ခလုပ္ေတြကို ထိခိုက္မႈသက္သာေအာင္ အသံုျပဳနည္း

မိုဘိုင္းဖုန္း ခလုပ္ေတြကို ထိခိုက္မႈသက္သာေအာင္ အသံုျပဳနည္း

မိုဘိုင္းဖုန္း ခလုပ္ေတြကို ထိခိုက္မႈသက္သာ ေအာင္အသံုျပဳနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းဖုန္း ခလုပ္ေတြကို အသံုးျပဳ မ်ားရင္ ခလုပ္ ထိခိုက္မႈျပသနာေတြ ျဖစ္လာနုိင္တာေၾကာင့္ ဒီနည္းေလးနဲ႔ ႀကိဳတင္ကာ နိုင္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

မိမိ ဖုန္းရဲ႔ Settings ကိုနွိပ္လိုက္ရင္ Accessibility ေတြ႔ရင္နွိပ္လိုက္ပါ

 Dexterity and interaction ကိုထပ္နွိပ္ပါ

Assistant menu off ျဖစ္ေနတာကို on လုပ္ေပးလိုက္ရင္ ပုံတြျပထားသလို ေပၚလာလိမ့္မယ္

 ဒီနည္းအတိုင္း မိမိ ရဲ႔ဖုန္းခလုပ္ေတြ ကိုအသံုးျပဳ စရာမလိုဘဲ မိမိ ဖုန္းခလုပ္ ေတြကိုထိခိုက္သက္သာ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။
Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top